Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.