Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • polkureittihanke Linnaniemeen

  • Ristiina-lähettiläs, kesätyöntekijän toimenkuva

  • seuraava kokous

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja kertoi vielä, että Ristiinasta löytyy tarvittaessa etätyöpisteitä, jos joku on sellaisesta kiinnostunut.

Seuraavan kokouksen päivämäärää ei vielä päätetty.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.