Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ristiinan keskustaa koskevan asemakaavan valmistelu

MliDno-2021-1596

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan keskustaan liittyy erilaisia kehittämissuunnitelmia. Muun muassa asemakaavan uudistaminen on ollut vireillä. Varsinkin sataman ja päiväkodin alapuolisen peltoalueen kehittäminen tulisi toteuttaa pikaisesti muun muassa alueelle kohdistuvan rakentamisen takia.

Kaupunginarkktehti Ilkka Tarkkanen lupasi 16.10.2019 Ristiinassa pidetyssä tilaisuudessa, että Ristiina on kaavoitusvuorossa 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää pyytää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta ajankohtaisen katsauksen Ristiinan kaavoitus- ja kehittämistilanteesta. Samalla Ristiinan aluejohtokunta esittää, että Ristiinan asemakaavan uudistamista kiirehdittäisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, kaupunginarkkitehti

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.