Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ristiinan aluejohtokunnan tienvarsitaulujen hankinta

MliDno-2021-1591

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan selvitys hankkeesta ja lisämäärärahatarpeesta (taulut arvio 2 x 5.000,00 € + 2 x 590,00 € + lupa 2 x 320,00 € + suunnittelu 200,00 € + kertakorvaus puustonkasvun menetyksestä vuokranantajalle 200,00 €), määrärahatarve 2.220,00 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää tienvarsitaulujen hankinnan suunnittelun aloittamisesta. Itse hankinta toteutetaan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi Ristiinan aluejohtokunta tarkensi samalla, että määrärahatarpeesta 10.000 euroa katetaan aluejohtokuntien strategisten hankkeiden määrärahasta ja 2.220 euroa Ristiinan aluejohtokunnan omista määrärahoista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.