Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ristiinan aluejohtokunnan esitykset kaupungin liikuntapaikkasuunnitteluun 2021-2025

MliDno-2021-1589

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunta on tehnyt kaupungin liikuntapalveluille seuraavat esitykset otettavaksi huomioon vuosien 2021-2025 liikuntapaikkasuunnittelussa.

  • hiekkatekonurmikenttä (koulukeskuksen hiekkakenttä)
  • hiihtolatu (10 km)
  • polkureittejä (esim. Voudinpolku)
  • yhdyslatu Ristiina-Mikkeli
  • Linnaniemen laavulle menevän huoltotien laitaan hiihtolatu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.