Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 9 Vesiliikennelain 106 §:n mukainen päätös, Hirvensalmen Veneilyseura ry, 25.04.2022
§ 10 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Rakennusliike Ola Oy, Mikkeli, 25.04.2022
§ 12 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Maansiirto Marttinen Oy, Mikkeli, 04.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.