Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että asioiden käsittelyjärjestystä päätettiin vaihtaa siten, että pykälä 51 käsiteltiin pykälän 45 jälkeen.

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.