Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Vilkonharjun Sora Oy, Otava, 01.06.2022

Ympäristöpäällikkö
§ 13 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli, 17.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.