Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Mikkelin seudun ilmasto-ohjelmatyö; puurakentamisen toimenpideohjelma

MliDno-2021-1695

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
  • Sari Hämäläinen, ympäristötarkastaja, sari.a.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmia valmisteltiin osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050-hanketta (EAKR), jossa oli mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Ilmasto-ohjelmat laadittiin vuosille 2022–2035. Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelman 22.11.2021 (§ 463) ja päätti myös, että ohjelmaan laaditaan puurakentamisesta erillinen oma kohtansa. Mikkelin kaupunginvaltuusto käsitteli Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelmaa kokouksessaan 13.12.2022 (§ 183). Kokouksessa ilmasto-ohjelma hyväksyttiin ja samalla päätettiin, että ilmasto-ohjelman liitteeksi laaditaan erillinen toimenpideohjelma puun käytön edistämisestä rakentamisessa. Tämän kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella on nyt luonnosteltu Mikkelin kaupungille puurakentamisen toimenpideohjelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan luonnoksen Mikkelin puurakentamisen toimenpideohjelmasta ja lähettää ohjelman edelleen valmisteltavaksi ja hyväksyttäväksi kaupunkikehityslautakuntaan.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kaupunkikehityslautakunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.