Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merkitään, että asioiden käsittelyjärjestystä päätettiin vaihtaa siten, että pykälät 59 ja 60 käsitellään pykälän 53 jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.