Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 12 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Kosmos Festival 2024, Mikkeli, 13.05.2024
§ 13 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Porrassalmenkatu 57, Savon Kuljetus Oy, 14.05.2024
§ 14 Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta; Vaiha Oy, Mikkeli, 20.05.2024
§ 15 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli, 27.05.2024
§ 16 Muutosilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Paalutustyö, Soimu Oy, Mikkeli, 03.06.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.