Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Korjausmääräys - Porrassalmentie 24 c as 5

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24