Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy yhtiökokous 17.5.2023 (lisäpykälä)

MliDno-2023-2076

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 17.5.2023 klo 14:30 osoitteessa Sammonkatu 12, Mikkeli. 

Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii kaupunginjohtaja (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26). Yhtiökouksen esityslistalla on sääntömääräiset yhtiökokousasiat, esityslista toimitetaan konserni- ja elinvoimajaostolle nähtäväksi 9.5.2023 kokoukseen. Yhtiökokouksen tiedoksisaannin aikataulusta johtuen asia otetaan käsittelyyn lisäpykälänä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto

  1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
  2. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.