Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Mikkelin Jäähalli Oy varsinainen yhtiökokous 17.5.2023 (lisäpykälä)

MliDno-2023-1760

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään etäkokouksena keskiviikkona 17.5.2023 klo 12 alkaen.

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto

  1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
  2. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.