Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Metsäsairila Oy yhtiökokous 17.5.2023 (lisäpykälä)

MliDno-2023-1294

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 17.5.2023 osoitteessa Arkistokatu 12, Mikkeli.

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. 7.5.2023 saadun ilmoituksen mukaan Sami Nalli (PS) ei jatka Metsäsairila Oy:n hallituksessa yhtiökokouksen jälkeen. Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti henkilöesityksistä eri yhteisöjen toimielimiin päättää konserni- ja elinvoimajaosto, joten konserni- ja elinvoimajaoston tulee esittää yhtiökokoukselle hallitukseen nimettävä henkilö. 

Kokouskutsun ja esityslistan tiedoksisaannin aikataulusta johtuen asia otetaan käsittelyyn lisäpykälänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto

  1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
  2. nimetä yhtiön hallitukseen esitettävän henkilön Sami Nallin tilalle,
  3. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää, että Metsäsairilia Oy:n hallitukseen nimetään Sami Nallin tilalle Sami Järvinen (PS). Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja, Sami Nalli, Sami Järvinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.