Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Elinvoimakatsaus / kevät 2023

MliDno-2023-803

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki antaa konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen Mikkelin kaupungin ajankohtaisista elinvoima-asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin kaupungin elinvoimakatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään,​ että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki ja hallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-​Oksa selostivat asiaa konserni-​ ja elinvoimajaostolle.  

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.