Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 South Savo Growth Fund yhtiökokous 18.3.2021

MliDno-2021-756

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

South Savo Growth Fund järjestää yhtiökokouksen 18.3.2021 klo 15-16. Rahaston hallinnoinnista vastaava Redstone on toimittanut osakkaille kutsun yhtiökokoukseen sähköpostitse 4.2.2021.

Kokouksen oleellisin sisältö tilannekatsauksen ohella on päättäminen sijoittajaneuvostosta. Osakkuus- ja hallinnointisopimuksen mukaisesti rahastolla on sijoittajaneuvosto, johon kuuluu vähintään seitsemän jäsentä. Sijoittajat voivat esittää jäsentä neuvostoon, ja esitysten perusteella rahaston hallinnointiyhtiö valmistelee yhtiökokoukselle esityksen sijoittajaneuvoston kokoonpanosta. Julkiset sijoittajat ovat kukin halutessaan oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen kuitenkin siten, että julkisten sijoittajien nimeämien jäsenten määrä neuvostossa on enintään kolme. Tarvittaessa sijoittajaneuvoston jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä käydään yhtiökokouksessa vaali, jossa sijoittajat äänestävät sitoumustensa mukaisten euromäärien mukaisilla äänimäärillä.

Mikkelin kaupunki on 200 000 euron sijoituksella julkisista sijoittajista suurin, ja esittää jäsentä sijoittajaneuvostoon. Jäsenellä tulee olla kattava näkemus Mikkelin yrityselämästä sekä yritysten kehittämisestä ja rahoituksesta. Asiasta on keskusteltu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa, ja esitys Mikkelin kaupungin edustajaksi on Miksein kehittämispäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin. 

Yhtiökokouksessa Mikkelin kaupungin edustajana toimii kaupunginjohtaja ja varaedustajana talousjohtaja. Yhtiökokouskutsu ja osakasluettelo oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että South Savo Growth Fundin sijoittajaneuvostoon Mikkelin kaupungin edustajaksi esitetään Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehittämispäällikköä Marjo Niittuaho-Nastolinia, ja että yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja ja varaedustajana talousjohtaja.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Redstone / Kaj Hagros, Oskari Lehtonen, MikseiMikkeli / toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.