Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Saimaa Geopark ry vuosikokous 30.3.2021 (lisäpykälä)

MliDno-2021-1046

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaa Geopark ry:n vuosikokous järjestetään Teams-kokouksena 30.3.2021 klo 12 alkaen.

Esityslistalla ovat sääntömääräiset vuosikokousasiat:

  • 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien lausunto
  • Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättäminen
  • Talousarvio ja toimintasuunnitelma 
  • Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  • Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
  • Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta


Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä. Mikkelin kaupunki jatkaa yhdistyksen hallituksessa. Hallitustyöhön on kutsuttu asiantuntijajäseniä, ja myös jatkossa mm. Etelä-Karjalan yrittäjät ry:n ja Etelä-Savon yrittäjät ry:n edustajat kutsutaan asiantuntijajäseniksi, kun yrittäjäyhdistysten toiminta uudelleen organisoituu. 

Mikkelin kaupungin edustajana vuosikokouksessa toimii tekninen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.