Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Mikkelin Mikaeli Oy:n yhtiökokous 29.3.2021

MliDno-2021-1056

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Mikaeli Oy:n hallitus on kutsunut koolle yhtiökokouksen ma 29.3.2021 klo 13.00 alkaen. Kokouspaikkana on Konserttitalo Mikaelin kokoushuone osoitteessa Sointukatu 1 Mikkeli. Koronatilanteesta riippuen kokous voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä, mikäli tilanne niin vaatii, ja se sopii kaikille kutsutuille. Kokouksen muuttamisesta etäkokoukseksi ilmoitetaan tarvittaessa lähempänä kokousajankohtaa.

Kokouksen esityslista oheismateriaalina.

Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 18.8.2020 § 39 mukaisesti Mikkelin kaupungin yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja ja varaedustajana kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja edustajan tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.