Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lake Saimaa ry:n vuosikokous 18.2.2021

MliDno-2021-862

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Lake Saimaa ry:n vuosikokous järjestettiin 18.2.2021 osoitteessa Kauppakatu 40 D, Lappeenranta. Osallistuminen etäyhteydellä oli myös mahdollista.

Sääntämääräisten vuosikokousasioiden lisäksi esityslistalla oli mm. Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maahallitusten käynnistämän Saimaan matkailustrategiasuunnitelman eteneminen strategialuonnosvaiheeseen, sekä yhdistyksen markkinointistrategia vuodelle 2022. Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimi kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee jälkikäteen tiedoksi Lake Saimaa ry:n vuosikokouksen.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.