Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Eero Aho. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 16.2.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.