Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Nimeämispyyntö Ruralia-insituutin johtokunnan jäseneksi toimikauden 1.4.2022 - 31.3.2026 loppuun

MliDno-2023-876

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin edustajiksi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin johtokuntaan toimikaudelle 1.4.2022-31.3.2026 on nimetty Timo Halonen (varsinainen jäsen) ja Ari Liikanen (varajäsen).

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on pyytänyt kaupunginjohtaja Janne Kinnusta Ruralia-instituutin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Timo Halosen tilalle 31.3.2026  päättyvän toimikauden loppuun saakka.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Janne Kinnusen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupunginjohtaja Janne Kinnusen Ruralia-instituutin johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Timo Halosen tilalle 31.3.2026 päättyvän toimikauden loppuun saakka. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, kaupunginjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.