Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nimeämispyyntö Koha-Suomi Oy:n hallitusjäseneksi

MliDno-2023-769

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Koha-kirjastojärjestelmää ylläpitävän Koha-Suomi Oy:n nimeämistoimikunta on lähestynyt osakkaita 17.1.2023 päivätyllä kirjeellä. Yhtiö toivoo jäsenkunniltaan henkilöesityksiä yhtiökokouksessa nimettävään Koha-Suomi Oy:n hallitukseen. Hallituksen jäseniltä edellytetään joko riittävää kirjastoalan tuntemusta tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista. Nimeämistoimikunta valmistelee osakkaiden esitykset yhtiökokoukselle. 

Mikkelin kaupungin nimeämänä Koha-Suomi Oy:n hallituksessa on toiminut talousjohtaja Tiia Tamlander ja varajäsenenä Sylvia Staven. 

Lisäksi nimeämistoimikunta toivoo yhtiökokousta varten ehdotuksia myös nimeämistoimikunnan jäsenistä. Mikkeli ei ole aiemmin esittänyt jäsentä nimeämistoimikuntaan.

Osakkaiden ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 10.3.2023 sähköpostitse nimeämistoimikunnan sihteerille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi talousjohtaja Tiia Tamlanderia ja varajäseneksi vt. kirjastopäällikkö Pia Kontiota.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkeli ei esitä jäsentä nimeämistoimikuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Koha-Suomi Oy/nimeämistoimikunnan sihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.