Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kunnallisjohdon seminaari 24-25.5.2023 Lahti

MliDno-2023-875

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisjohdon seminaari 2023 järjestetään Sibeliustalossa, Lahdessa 24.-25.5.2023. 

Seminaari avaa suomalaisten yritysten ja kuntien näkymää vihreään siirtymään. Vihreä siirtymä nähdään usein yritysten liiketoiminnan ekologisena rakennemuutoksena, mutta mitä tämä tarkoittaa juuri nyt kunnille? Ensimmäisen seminaaripäivän huipentaa uuden Yrittäjien elinvoimabarometrin julkistus. Elinvoimabarometri keskittyy laajempiin alueellisiin kysymyksiin, mm. johtaminen ja poliittinen päätöksenteko, työvoiman saanti, yrityspalvelut ja verkostoituminen. Toisen päivän ajankohtaisissa teemaseminaareissa puhutaan mm. julkisista hankinnoista, elinvoimakunnista, energiasta, liikenteestä, maankäytöstä sekä omistajanvaihdoksista.

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta: https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari-2023/.

Mikkelin kaupungille on varattu 10 paikkaa seminaariin. 

Osallistumismaksu julkisen sektorin edustajille on 465 euroa/henkilö + alv 24 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajat Kunnallisjohdon seminaariin 24.-25.5.2023. 

Mikkelin kaupungin edustajien osallistumisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen ao. määrärahoista, kp 1300. 

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään seminaariin osallistuvat henkilöt.

Tiedoksi

Kaupunginjohtajan sihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.