Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Etelä-Savon Koulutus Oy

MliDno-2023-803

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. yhtiöiden ajankohtaisista asioista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU) on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 14.2.2023. Yhtiötä tilaisuudessa edustavat toimitusjohtaja Arja Flinkman sekä hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Flinkman sekä hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.