Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitus Meitan osakkeiden siirtymisestä

MliDno-2023-410

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) hallitus ilmoittaa että yhtiön osakkeissa on tapahtunut 1.1.2023 seuraavat siirrot:

  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 12 799 kpl EK-sarjan osakkeita siirtyi Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 11 205 kpl PK-sarjan osakkeita siirtyi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 1 kpl ES-sarjan osakkeita siirtyi Etelä-Savon hyvinvointialueelle
     

Osakassopimuksen mukaisesti osakkeisiin kohdistuu lunastusoikeus. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa. Lunastusoikeus ei koske saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkaalle, joka omistaa siirtyvän osakesarjan osakkeita. Lunastusoikeus ei siten koske Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle siirtyneitä osakkeita, joka on entuudestaan yhtiön osakas.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Meitan ilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (Meita Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.