Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.2.2023

MliDno-2023-845

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hallituksen jäsenet Jani Sensio (PS) ja Soile Kuitunen (SD) ovat eronneet ESEn hallituksesta. ESE kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 16.2.2023 klo 8.00 uusien hallitusjäsenten nimeämiseksi.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti henkilöesityksistä eri yhteisöjen toimielimiin päättää konserni- ja elinvoimajaosto. Eronneiden henkilöiden edustamat puolueet ovat käsitelleet henkilönimeämisiä puolueiden sisällä, ja tuovat nimeämisesityksensä kokoukseen. 

Mikkelin kaupungin edustajana ESEn yhtiökokouksissa toimii kaupunginjohtaja ja varalla hallintojohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen esitettävät henkilöt, ja ohjeistaa kokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen nimetään Sami Nalli ja Eveliina Naumanen.

Merkitään, että Jarno Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, ESE/Karppanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.