Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupunkikehitysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 10 Ohjausryhmän asettaminen rakennusjärjestyksen päivittämiseksi ja viranhaltijoiden nimeäminen ohjausryhmään, 08.04.2022
§ 11 OVO korvauksen maksaminen lentoaseman päällikkö Sami Kahilakoskelle, 14.04.2022
Muut päätökset:
§ 1 Maksuton joukkoliikenne Ukrainan passilla matkustettaessa (määräaikainen), 10.03.2022
§ 2 Määräalan myynti kiinteistöstä 491-4-21-1 (Otavankatu 7), 11.03.2022

Kaupungininsinööri
Maksuhuojennukset:
§ 2 Hulevesimaksu 491-12-7-14, 28.03.2022

Kaupunginpuutarhuri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 2 Laajalammen leikkipuiston peruskorjaus, vihersuunnitelman hyväksyminen, 17.03.2022

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Tuppuralan koulu: aurinkosähköjärjestelmän hankinta, 23.03.2022
§ 4 Ristiinan yhtenäiskoulun E-osan vesikattourakka, 25.03.2022

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 1 Maalismarkkinat 2022, liikennejärjestelyt, 10.03.2022

Liikennesuunnittelija
§ 1 Pirttiniemenkadun liikenteenohjaussuunnitelma, 07.03.2022

Maankäyttöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Luonto- ja liito-oravaselvitykset / Mikkeli 2022 / 11 kohdetta, 09.03.2022
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Pysäköinnintarkastajan virkasuhteen päättyminen, 22.03.2022
§ 4 Pysäköinnintarkastajan virkasuhteen päättyminen - korjattu päätös, 25.03.2022
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 10 Muodostettavan tontin 491-20-30-2 varaaminen – Posti Kiinteistöt Oy, 21.03.2022
§ 11 Tonttien 491-3-9-7 ja 491-3-9-6 varaaminen – Kenora Oy, 25.03.2022
§ 13 Tontin 491-20-95-1 vuokraaminen – Kiinteistökehitys Naistinki Oy, 05.04.2022

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 3 Peltoalueiden maanvuokrasopimuksen purkaminen kiinteistöiltä 491-408-4-3 ja 491-414-2-55, 06.04.2022
§ 4 Peltoalueiden maanvuokrasopimuksen purkaminen / Markku Laasonen, 06.04.2022
§ 5 Peltoalueiden vuokraaminen Kivijoen Vihannes Oy:lle, 07.04.2022
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 25 Tontin 491-60-305-4 varauksen jatkaminen, Linnaniementie 42, 07.03.2022
§ 26 Tontin 491-29-9-2 varauksen raukeaminen, Moisionrannantie 4 c, 10.03.2022
§ 27 Tontin 491-20-104-7 varauksen jatkaminen, Haulipussi 13, 15.03.2022
§ 28 Tontin 491-31-361-3 varauksen jatkaminen, Ylännetie 23, 16.03.2022
§ 29 Tilan 491-417-1-105 myyminen, Kirjotie 11, 21.03.2022
§ 30 Tontin 491-31-361-1 varauksen jatkaminen, Ylännetie 19, 30.03.2022
§ 31 Tontin 491-31-362-1 varauksen jatkaminen, Latukaari 14, 31.03.2022
§ 32 Tontin 491-40-55-1 varauksen jatkaminen, Venlankuja 4, 01.04.2022
§ 33 Omakotitontin 491-7-35-6 myyminen, Emolankatu 5, 01.04.2022
§ 34 Omakotitontin 491-31-349-2 myyminen, Kaukonkatu 6, 01.04.2022
§ 35 Tilan 491-417-1-992 myyminen, Kielotie 5, 04.04.2022
§ 36 Omakotitontin 491-10-11-9 uudelleenvuokraus, Etelätie 3, 04.04.2022
§ 37 Omakotitontin 491-19-76-8 myyminen, Mustikkakatu 6, 05.04.2022
§ 38 Tontin 491-60-303-1 varauksen raukeaminen, Linnaniementie 34, 08.04.2022
§ 39 Alueen uudelleenvuokraaminen tilasta 491-417-3-162, Neulastie 2 A, 12.04.2022
§ 40 Määräosan myyminen tilasta 491-417-3-162, Neulastie 2 B, 12.04.2022
§ 41 Tontin 491-60-308-5 varauksen raukeaminen, Linnaniementie 58, 14.04.2022

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 5 Maanomistajan määräaikainen lupa kanadanmajavan pyyntiin kaupungin omistamalla kiinteistöllä, 04.04.2022
Talouspäätökset:
§ 3 Puutavaraleimikoiden myynti / aines- ja energiapuuleimikko / Tarjouspyyntö 8.3.2022, 21.03.2022

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 3 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-429-1-178 Anttolassa, 07.03.2022
§ 4 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-9-124-6 Lähemäellä, 25.03.2022
§ 5 Osoitteen muutos kiinteistön 491-26-35-4 rivitalotontille Launialan kaupunginosassa., 05.04.2022
§ 6 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-549-7-159 Ristiinassa, 06.04.2022
§ 7 Osoitteen vahvistaminen kiinteistön 491-504-5-54 lomarakennukselle, PRT 102444725J Suomenniemellä., 06.04.2022

Paikkatietopäällikkö
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 3 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 80 osan tonttijaon muutos, 16.03.2022
§ 4 31. Kaupunginosan (Rantakylä) korttelin 12 osan tonttijaon muutos, 16.03.2022
§ 5 60. Kaupunginosan (Ristiina) korttelin 302 tonttijako, 05.04.2022
§ 6 17. Kaupunginosan (Tupla) korttelin 9 osan tonttijaon muutos, 14.04.2022
§ 7 31. Kaupunginosan (Rantakylä) korttelin 70 osan tonttijaon muutos, 14.04.2022

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 16 Apua Ukrainaan -lipaskeräys/ Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, 09.03.2022
§ 17 Yhteisvastuu -lipaskeräys/ Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, 14.03.2022
§ 18 Lipaskeräys/ Mikkelin Helluntaiseurakunta, 14.03.2022
§ 19 Kerran Mikkelissä 22 -rockfestivaali 8.-9.7.2022 Mikkelin satamassa, 16.03.2022
§ 20 Kärrysaunan noutopaikan vuokraus Saimaa Chill Oy:lle 2022 Mikkelin satama-alueelta, 17.03.2022
§ 21 Puistokonsertit kesällä 2022, 04.04.2022
§ 22 Alueen vuokraus Hallitustorilta kesäkaudelle 2022/Mikkelin Burger Oy, 04.04.2022
§ 23 Rock in the city satamassa 2022, 13.04.2022
§ 24 Koirien vesipelastuskurssi Otavan satamassa 21.-22.5.2022, 13.04.2022
§ 25 Alueen vuokraus Hallitustorilta kesäkaudelle 2022/Jungle Juice Bar, 13.04.2022
§ 26 Opiskelijoiden haalarikaste torilla 22.4.2022., 13.04.2022
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 9 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Rauhaniementie 8 A, 14.03.2022
§ 10 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Hiidenpolku 3 A, 13.04.2022
Hankintapäätökset:
§ 1 Hallituskadun terassialueen vuokraoikeus 2022 - 2024, 24.03.2022
Muut päätökset:
§ 4 Anttolan vanhan työtuvan ja varastorakennuksen myynti (Vanhanpappilantie 70), 11.03.2022
§ 5 Määräalan myynti tilasta Ahoranta 491-549-7-170 (Pellosniemen koulu), 28.03.2022

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 2 Mikkolan yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 01.04.2022
Avustuspäätökset:
§ 21 Hylkylän mt / parantamisavustus, 08.03.2022
§ 22 Saksan yt / parantamisavustus, 01.04.2022
§ 23 Itärannan yt / parantamisavustus, 01.04.2022
§ 24 Puru-Pystylän yt / parantamisavustus, 01.04.2022
§ 25 Heramäki II yt/ parantamisavustus, 04.04.2022
§ 26 Suojoen yt / parantamisavustus, 12.04.2022
§ 27 Keukosen yt / parantamisavustus, 12.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouko Kervinen, joke.kervinen@gmail.com

Kaupunkikehityslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.