Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muut asiat

Päätös

Hannu Tullinen kysyi Lehmuskodin julkisivujen huonosta kunnosta ja siitä, onko suunniltelmia niiden korjaamisesta. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä vastasi, että kyseessä on Essoten käytössä oleva kohde ja kun nykyisen toiminnan jatkuminen kohteessa on epävarmaa, ei kallista remonttia ole voitu suunnitella.

Marita Hokkanen välitti kuntalaisen toiveita liikenneasioiden kehittämisestä: Vanhamäentien ja Vanhan Otavantien risteys samoin kuin Vanhamäentien ja Vuolingonkadun risteys tulisi muuttaa turvallisemmaksi, Vanhamäentiellä rautatien alikulkuun tulisi saada paremmat ennakkovaroitukset kulkuaukon korkeudesta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.