Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Vastine terveysvalvonnan lausuntoon säästötoimenpiteiden terveyshaittariskeistä

MliDno-2022-78

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 3.5.2022 ns. PATU- säästötoimenpiteistä, joiden avulla saavutetaan leikkaava talousarvio vuodelle 2022. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on pyytänyt kiinteistön omistajaa esittämään, miten säästötoimet aiotaan toteuttaa aiheuttamatta terveyshaittaa tilojen käyttäjille.
Kiinteistönomistajaa on pyydetty antamaan vastine terveystarkastajalle 31.5.2022 mennessä. Asiaan on haettu ja saatu lisäaika, jotta lausunto ehditään käsittelemään päätöksen tehneessä kaupunkikehityslautakunnassa.

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta antaa liitteen mukaisen vastineen Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Jarno Laitinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.