Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katariina Asikainen ja Marita Hokkanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 16.6.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katariina Asikainen ja Jaana Vartiainen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.