Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Muut asiat

Kuvaus

Näkymä maankäyttösopimukset ja myytävät kiinteistöt.

Päätös

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs ja kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selvittivät kaupunkikehityslautakunnalle maankäyttösopimuksia ja kaupungin omistamien rakennettujen kiinteistöjen myyntiä vuosina 2020-2022.

Merkitään, että selvitys liitettiin pöytäkirjaan.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.