Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kaupunkikehityslautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2022

MliDno-2021-4292

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksista on vuoden 2022 syyskauden osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi:

30.8.
[13.9. klo 15-17 ltk talousarvioiltakoulu, alustava]
20.9. (talousarvioesitys 2023, lautakunnan esitys annettava viimeistään 23.9.)
18.10.
15.11. (uudet taksat ja säännöt vuodelle 2023, lisämäärärahaesitykset, määrärahamuutokset)
13.12.

Kaupunkikehityslautakunnan kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 15:30. Koska pandemiatilanne voi aiheuttaa edelleen riskejä, kokoukset järjestetään hybridikokouksina. Fyysinen kokouspaikka on valtuustosali, mutta kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Valtuustosalissa kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan tulostaan etukäteen, jotta tarvittavat välineet ja tilat saadaan järjestettyä. Sairaana tai altistuneena voi kokouksiin osallistua vain etäyhteydellä.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Heidän varaedustajiensa kutsumisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin lautakunnan jäsenten kohdalla.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi kokouksen lopussa kohdassa muut asiat, tulee tästä ilmoittaa joko etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille tai viimeistään kokouksen alussa.

Mahdollisista esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavista päätösesityksistä on toivottavaa ilmoittaa etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille, jolloin asian käsittely ja kirjaaminen hoituvat sujuvammin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun ja kokousohjeet syyskaudelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kerttu Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
 

Tiedoksi

Kaupunkikehityslautakunnan jäsenet, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston nimetyt edustajat, palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.