Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne 2.6.2022
Lausuntopyyntö koskien Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Salakkaniemi 491-436-2-69 ja Korteniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle Korteniemi II 491-436-2-78

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.