Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Valtuutettu Tomi Sikasen huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2021-3811

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa valtuutettu Tomi Sikasta 50-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.