Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Valtuustoryhmien kokoonpanot 2021-2025

MliDno-2021-3076

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön  2 ja 3 §:issä ryhmän muodostamisesta, ryhmään liittymisestä sekä siitä eroamisesta tai erottamisesta todetaan seuraavaa:

"95 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

96 §
Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuus­tolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asian­omaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, val­tuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle."

Kaupunginkansliassa koottu yhteenveto valtuustoryhmien ilmoituksista ryhmistä ja niiden toimihenkilöistä on seuraava:

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Taavitsainen Satu, puheenjohtaja
Kuitunen Soile, 1. varapuheenjohtaja
Tikkanen Petri, 2. varapuheenjohtaja
Lehkonen Raine, sihteeri
Strengell Jarno
Seppälä Arto
Juhola Jatta
Tissari Jenni
Tullinen Hannu
Barck Paavo
Hokkanen Marita
 

Keskustan valtuustoryhmä
Kirsi Olkkonen, puheenjohtaja
Pekka Pöyry, 1. varapuheenjohtaja
Petri Pekonen, 2. varapuheenjohtaja
Sari Noponen, sihteeri
Siiskonen Pirjo
Hämäläinen Laura
Noponen Katriina
Rouhiainen Risto
Pakarinen Antti
Nykänen Heikki
Häkkinen Kati
Väänänen Jaakko
Kokkonen Anu
Kakariainen Markku, varavaltuutettu
Mattila Kalle, varavaltuutettu
Noponen Perttu, varavaltuutettu
Hujala Anne, varavaltuutettu
Kekkonen Matti, varavaltuutettu
Ylönen Päivi, varavaltuutettu
Haverinen Mikko, varavaltuutettu


Kokoomuksen valtuustoryhmä
Salo-Oksa Armi, puheenjohtaja
Valtola Pirkko, 1. varapuheenjohtaja
Kervinen Jouko, 2. varapuheenjohtaja
Aho Eero, 3. varapuheenjohtaja
Marjalaakso Olli, sihteeri
Härkönen Jukka
Kähkönen-Valtola Suvi
Miettinen Olli
Oksanen Jenni
Ropponen Juha
Valtola Oskari
Vuori Juha, varavaltuutettu
Soininen Mali, varavaltuutettu
Haavikko Harri, varavaltuutettu
Tuunanen Jarmo, varavaltuutettu
Puhakka Paavo, varavaltuutettu
 

Vihreiden valtuustoryhmä
Pöntinen Minna, puheenjohtaja
Janhunen Katriina, varapuheenjohtaja
Jussi-Pekka Nina, sihteeri
Hakala Kerttu
Jäntti Elina
Kauppinen Heli
Lautamäki Jarmo
Liikanen Veli
Siitonen Mikko
 

Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmä
Ahonen Liisa, puheenjohtaja
Pöyry Jukka
Pylkkänen Lotta, varavaltuutettu
Soivanen Satu, varavaltuutettu

Mikkelin seudun perussuomalaisten valtuustoryhmä
Järvinen Sami, puheenjohtaja
KarhunenPertti, 1. varapuheenjohtaja
Hartonen Tanja, 2. varapuheenjohtaja
Heinänen Raimo
Strandman Jaana
Sikanen Tomi
Sensio Jani
Marttinen Jussi
Nalli Sami
Eskelinen Mervi, varavaltuutettu
Muttilainen Ola, varavaltuutettu
Asikainen Katariina, varavaltuutettu
Liikanen Jere, varavaltuutettu
Jenu Juhani, varavaltuutettu
Pöyry Mikko, varavaltuutettu
Siitari Keijo, varavaltuutettu
Karstu Timo, varavaltuutettu
Halonen Juuso, varavaltuutettu


Liike Nyt valtuustoryhmä
Reponen Anna, puheenjohtaja
Marttinen Mika, varapuheenjohtaja
Tarvainen Nea, sihteeri
Sipilä Arto

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 95 §:n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 95 §:n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös

Valtuutettu Liisa Ahonen ilmoitti, että Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmän varapuheenjohtajana toimii Jukka Pöyry.

Ilmoitukset merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.