Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2021-3819

Kuvaus

Valtuutettu Minna Pöntinen esitti 4.10.2021 valtuustoryhmien puheenjohtajien valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuustoryhmien puheenjohtajat haluamme, että Mikkeliin laaditaan

TALOUDEN JA ELINVOIMAN KEHITTÄMISOHJELMA

Ohjelman tavoitteena tulee olla Mikkelin

  • kuntien välisen nettomuuton kääntäminen positiiviseksi
  • edunvalvonnan vahvistaminen
  • työttömyysprosentin kääntäminen laskuun
  • työvoiman saatavuuden vahvistaminen tulevaisuudessa
     

Mikkelissä 4.10.2021

Minna Pöntinen
Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirsi Olkkonen
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Armi Salo-Oksa
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Satu Taavitsainen
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Sami Järvinen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Liisa Ahonen
Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Anna Reponen
Liike Nyt valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.