Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Valtuustoaloite eläkeläisjärjestöjen, hyvinvoinnin- ja osallisuuden sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajien ja niissä esittelijöinä toimivien virkamiesten tai heidän edustajiensa vuosittainen keskustelutilaisuus  (lisäpykälä)

MliDno-2021-3816

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät 4.10.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelissä on noin  30 % väestöstä eläkeläisiä ja määrä on kasvusuunnassa. On tärkeää huomioida heidän hyvinvointinsa ja toimintakykynsä, jotta he pystyisivät mahdollisimman pitkään selviytymään omin keinoin. Silloin säästyy kalliita laitospaikkoja. Eläkeläiset edistävät myös elinvoimaa käymällä eri tilaisuuksissa. Esimerkiksi, kun eläkeläisryhmä lähtee tai tulee meille, se työllistää bussiyhtiön kuljettajineen, teatterin näyttelijät, orkesterin soittajat, näissä toimivat taustajoukot, palveluyritykset ravintoloineen, majoituspalvelut   sekä oheistuotteiden myyjät jne. Näillä on erittäin suuri taloudellinen merkitys. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat tai heidän edustajansa, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakuntien puheenjohtajat ja niissä esittelijöinä toimivat virkamiehet tai heidän edustajansa kokoontuisivat esimerkiksi vuosittain yhdessä keskustelemaan arkea tukevista ja helpottavista asioista. Näin saataisiin tietoa epäkohdista ja parannettavista asioista suoraan kentältä. Tämä on tärkeä osa osallisuutta ja kuntalaisten vaikuttamista. Eläkeläiset eivät ole taakka vaan mahdollisuus monin tavoin, ovathan he mahdollistaneet uutteralla työllään meille hyvinvointivaltion. 

Mikkelissä 4.10.2021 
Marita Hokkanen

Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Hannu Tullinen,
Paavo Barck, Jarno Strengell, Petri Tikkanen,
Jenni Tissari, Pertti Karhunen, Tanja Hartonen,
Soile Kuitunen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.