Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Valtuustoaloite: Hankintastrategian ja hankintaosaamisen kehittäminen  (lisäpykälä)

MliDno-2021-3818

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Strandman ym. esittivät 4.10.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupungin tulee keskittyä hankintaosaamisen ja hankintojen toteuttamisen kehittämiseen yhtenä osana talouden kuntoon saattamista. Hankintojen merkittävyys tulee tunnistaa ja tunnustaa strategiseksi menestystekijäksi koko alueelle. Hankinnat ovat keino toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita ja juuri siksi se vaatii tekijöiltä vahvaa hankintaosaamista ja näkemystä.

Hankinnoilla voidaan edistää alueen elinvoimaa huomioimalla aluetalousvaikutukset, paikalliset yritykset ja elinkeinoelämä. Vuoropuhelu alueen yritysten kanssa on erittäin tärkeää, samoin kuin ennakoiva yritysten saaminen kaupunkiin ja sitä kautta työpaikkojen luominen. Kilpailutusten pisteytykset tulee laatia tukemaan paikallisuutta. Konsernin yhteisiä kilpailutuksia ja konserniyhtiöiden sisäistä osaamista tulee hyödyntää hankinnoissa.

Hankintalain tuntemus ja ohjeistus, dokumentointi, kilpailutus ja sisäinen valvonta tulee olla jatkossa hallinnassa koko organisaatiossa. Hankintoja koskevat käytännöt ja hankintaohjeistukset tulee olla ajantasalla ja niitä tulee noudattaa. Hankintoja tulee johtaa ja kaikki erilaiset hankinnat tulee olla tiedossa yhteisesti, jotta kokonaisuus on hallinnassa ja eri hankintojen välille on mahdollista luoda synergiaa. Kaupunkimme tulee luoda hankinta-alusta, joka mahdollistaa hankintojen paremman strategisen johtamisen.

Mikkelissä 4.10.2021
Jaana Strandman

Sami Järvinen, Pertti Karhunen, Tanja Hartonen,
Sami Nalli, Jussi Marttinen, Jani Sensio,
Tomi Sikanen, Pirkko Valtola, Armi Salo-Oksa,
Juha Ropponen, Kati Häkkinen, Jukka Härkönen,
Anna Reponen, Liisa Ahonen, Raimo Heinänen,
Jenni Oksanen, Jatta Juhola"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.