Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 29.9.2021.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 29.9.2021.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 29.9.2021 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 29.9.2021.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Pirjo Siiskonen ja Veli Liikanen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Perttu Noponen ja Kerttu Hakala. 

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 49 varsinaista valtuutettua, 2 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.