Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

MliDno-2020-2337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on osallisena Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:ssä, jonka tarkoituksena on tarjota edullisia vuokra-asuntoja ensisijaisesti 60 vuotta täyttäneille haukivuorelaisille eläkeläisille. Asuntoja voidaan tarvittaessa vuokrata myös muille, mikäli ensisijaisia vuokralaisia ei ole riittävästi. Säätiö hallinnoi vuokrattavia kohteita Haukivuorella kolmessa osoitteessa: Suojatie 14-16, Keskustie 64-66 ja Kotipirtti Keskustie 45, joka on yhtenä siipenä hoitokoti Kotikartanon kokonaisuutta. Mikkelin kaupunki on säätiön ainoa osapuoli ja sillä on päätösvalta säätiössä.  

Säätiön hallinnoimat asunnot osoitteissa Suojatie 14-16 ja Keskustie 64-66 vaativat kipeästi kunnostusta. Korjaussuunnitelman mukaan kohteessa Suojatie 13-15 tulee uusia kylpyhuoneet, sähköt ja käyttövesijärjestelmä, jotka ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Lisäksi molemmissa kohteissa on tarpeen vaihtaa ikkunat, ovet ja lukot.

Korjaushankkeen kustannusarvio on yhteensä 588 283,40 euroa (sis. alv 24%), josta Suojatie 13-15 osuus on 499 613,40 euroa ja Keskustie 64-66 osuus 88 670,00 euroa.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr on kilpailuttanut hankkeiden rahoittamiseksi tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus on tehnyt 5.11.2020 päätöksen hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen seuraavin ehdoin:

 • Luoton määrä: 600 000 euroa
 • Laina-aika: 20 vuotta
 • Lainan korko: 12 kk euribor lisättynä 1,040 %-yksikön marginaalilla.  Marginaali on voimassa 10 vuotta.
 • Laina on nostettava kokonaisuudessaan 31.3.2021 mennessä.

 

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr esittää Mikkelin kaupungille lainan takaamista omavelkaisena takauksena 100 % lainan pääomasta.

Kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 hyväksymien Mikkelin kaupungin konsernirahoitus- ja takausperiaatteiden mukaan kaupunki voi myöntää omavelkaisen tai täytetakauksen tytäryhteisölleen. Takaukseen osallistumista edellytetään myös muilta merkittäviltä osakkeen omistajilta.  Mikkelin kaupunki on Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n ainoa osapuoli ja siten myös ainoa takaaja.

Kuntalain 129 § edellyttää kunnan antamalle takaukselle riittävän kattavaa vastavakuutta. Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Myös Mikkelin kaupungin takausperiaatteissa linjataan, että myönnettävälle takaukselle vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuudet. Poikkeuksena voivat olla muut kuin rakentamislainan takaukset. Taloudellinen riski huomioiden, Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n hakemalle takaukselle on perusteltua vaatia vastavakuus.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n takaushakemus on päätöspykälän liitteenä. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n hallituksen kokouksen 5.11.2020 pöytäkirjaote, saneeraushankkeiden kustannusarviot sekä kuluerittely ovat kokouksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 600 000,00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. 

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 600 000,​00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,​80 prosentin suuruinen takausprovisio,​ joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. 

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019,​ § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina,​ joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n takaushakemus on päätöspykälän liitteenä. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n hallituksen kokouksen 5.11.2020 pöytäkirjaote,​ saneeraushankkeiden kustannusarviot sekä kuluerittely ovat kokouksen oheismateriaalina.

Päätös

Hyväksyttin.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on osallisena Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:ssä, jonka tarkoituksena on tarjota edullisia vuokra-asuntoja ensisijaisesti 60 vuotta täyttäneille haukivuorelaisille eläkeläisille. Asuntoja voidaan tarvittaessa vuokrata myös muille, mikäli ensisijaisia vuokralaisia ei ole riittävästi. Säätiö hallinnoi vuokrattavia kohteita Haukivuorella kolmessa osoitteessa: Suojatie 14–16, Keskustie 64-66 ja Kotipirtti Keskustie 45, joka on yhtenä siipenä hoitokoti Kotikartanon kokonaisuutta. Mikkelin kaupunki on säätiön ainoa osapuoli ja sillä on päätösvalta säätiössä.  

Säätiön hallinnoimat asunnot osoitteissa Suojatie 14-16 ja Keskustie 64-66 vaativat kipeästi kunnostusta. Korjaussuunnitelman mukaan kohteessa Suojatie 13-15 tulee uusia kylpyhuoneet, sähköt ja käyttövesijärjestelmä, jotka ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Lisäksi molemmissa kohteissa on tarpeen vaihtaa ikkunat, ovet ja lukot.

Korjaushankkeen kustannusarvio on yhteensä 588 283,40 euroa (sis. alv 24 %), josta Suojatie 13-15 osuus on 499 613,40 euroa ja Keskustie 64-66 osuus 88 670,00 euroa.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr on kilpailuttanut hankkeiden rahoittamiseksi tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus on tehnyt 5.11.2020 päätöksen hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen seuraavin ehdoin:

 • Luoton määrä: 600 000 euroa
 • Laina-aika: 20 vuotta
 • Lainan korko: 12 kk euribor lisättynä 1,040 %-yksikön marginaalilla. Marginaali on voimassa 10 vuotta.
   

Haukivuoren Vanhustentalo sr on esittänyt lainan takaamista omavelkaisena takauksena 100 % lainan pääomasta. Mikkelin kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 § 110 myöntänyt edellä mainituin lainaehdoin Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle 600 000,​00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Päätöksen mukaan takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. Maanmittauslaitoksen 8.9.2021 (MML/455813/70/2021) ilmoituksen mukaan Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n sähköisiä panttikirjoja on tähän mennessä siirretty Mikkelin kaupungille yhteensä 456 966,60 euron arvosta, joka on riiittävä vastavakuus 571 208,25 euron suuruiselle lainalle.

Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr oli alun perin suunnitellut lainan noston keväälle 2021. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen 30.10.2020 mukaan laina tulee olla kokonaisuudessa nostettu 31.3.2021 mennessä. Säätiön asuntojen remonttien alkaminen kuitenkin siirtyi syksylle 2021 ja säätiö neuvotteli alkuvuodesta 2021 Kuntarahoitus Oyj:n kanssa lainaan noston lykkäämisestä myöhempään ajankohtaan. Lainan viimeinen nostoajankohta 31.3.2021 on mainittu asian aiemman käsittelyn esityslistatekstissä ja tältä osin takauspäätöstä tulee päivittää. Kyse on näin ollen aiemmin jo myönnetyn, käyttämättä jääneen takauspäätöksen uusimisesta, jolloin säätiölle taattavan lainan kokonaismäärä ei kasva.

Laina on nyt suunniteltu nostettavaksi loppuvuoden 2021 aikana ja kaupungin tulee toimittaa Kuntarahoitus Oyj:lle uusi takauspäätös. Lainan ehdot säilyvät Kuntarahoituksen alkuperäisen lainatarjouksen mukaisina.

Kuntarahoitus Oyj:n 22.9.2021 päivitetty lainatarjous on oheismateriaalina. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n alkuperäinen takaushakemus liitteineen on asian aiemman päätöspykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se edelleen myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oyj:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle enintään 600 000,00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että takauksen ehtona on jatkossa kaupungin edustus säätiön hallituksessa. 

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuvaus

Kuntarahoitus Oyj:n 22.9.2021 päivitetty lainatarjous on oheismateriaalina. Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n alkuperäinen takaushakemus liitteineen on asian aiemman päätöspykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto edelleen myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oyj:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle enintään 600 000,00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. Lisäksi takauksen ehtona on jatkossa kaupungin edustus säätiön hallituksessa.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuntarahoitus Oy/antolainaus, Valiokiinteistöt Oy/Aku Kaipainen, palvelujohtaja Linda Asikainen, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.