Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite: Mikkelin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa (lisäpykälä)

MliDno-2023-637

Kuvaus

Valtuutettu Jenni Oksanen ym. esittivät 23.1.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Nuorisovaltuusto on kunnan oma lakisääteinen toimielin ja suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain 26 § henkeä, jossa määritellään nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksista. Alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa eikä vaalikelpoisuutta, eivätkä he siten voi äänestää oman ikäryhmänsä edustajaa valtuustoon.

Nuorisovaltuusto voi nykyisin kuntalaisaloitteen kautta vaikuttaa, mutta niissä on aina riskinä, että aloite jää viranhaltijan pöydälle, kun taas valtuustoaloitteet käsitellään aina.

Suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustoon tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston laatima aloite käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuutettujen tekemät aloitteet valtuuston kokouksissa.

Suora aloiteoikeus valtuustoon tarjoaa nuorille väylän vaikuttamiseen ja lisää nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja antaa sen viestin, että nuorisovaltuuston ääni halutaan kuulla.

Myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto (Nuva ry) suosittelee suoran aloiteoikeuden käyttöönottoa kaikissa kunnissa ja useat kunnat ovatkin jo ottaneet tämän käyttöön (mm. Tampere, Sastamala, Kouvola). Lisäksi useissa kunnissa on vireillä asian käsittely. 

Me valtuutetut esitämme, että Mikkelin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa, ja tämän johdosta hallintosääntöä tarkistetaan.

Mikkelissä 23.1.2023

Jenni Oksanen

Armi Salo-Oksa, Jouko Kervinen, Suvi Kähkönen-Valtola,
Hannu Tullinen, Enrique Tessieri, Jaana Strandman,
Juha Vuori, Marita Hokkanen, Anu Kokkonen,
Minna Pöntinen, Jarmo Lautamäki, Katriina Janhunen,
Tomi Sikanen, Heli Kauppinen, Juha Ropponen,
Jussi Marttinen, Laura Hämäläinen, Pekka Pöyry,
Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Jatta Juhola,
Raimo Heinänen, Anna Reponen, Markku Kakriainen,
Risto Rouhiainen, Antti Pakarinen, Kati Häkkinen,
Pirkko Valtola, Liisa Ahonen, Satu Taavitsainen,
Soile Kuitunen, Oskari Valtola, Jarno Strengell,
Jukka Härkönen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.