Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite: Mikkelin liputuskäytännöt (lisäpykälä)

MliDno-2023-636

Kuvaus

Valtuutettu Jouko Kervinen ym. esittivät 23.1.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin liputusperiaatteet aiheuttavat jatkuvaa keskustelua. Eri yhteisöt pyytävät omien lippujensa nostamista kaupungin salkoon. Erityisesti tätä tapahtuu valtakunnallisina tai alueellisina juhlapäivinä. Pride-liputus taitaa olla suurin ja tunteikkain tätä aihepiiriä koskeva keskustelu. 

Esitämme, että Mikkelin kaupunki päivittää liputuskäytännöt ottaen huomioon ainakin seuraavaa: 

  • Suomen lippu nostetaan virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä kaupungin toimesta ja kustannuksella.
  • Kaupunki voi hoitaa liputuksen myös sellaisten tapahtumien yhteydessä, joissa kaupungilla on merkittävä rooli.
  • Luodaan yhtenäiset säännöt muihin liputuksiin: Milloin, kenen toimesta, mitä lippuja ja kenen kustannuksella. Mukaan otetaan sekä torin että kirjastotalon liputuspaikat. Erityisesti otetaan huomioon, että Suomen lipulle annetaan sen ansaitsema kunnia ja arvostus.
     

Mikkeli 23.1.2023

Jouko Kervinen

Armi Salo-Oksa, Oskari Valtola, Pertti Karhunen,
Sami Nalli, Juha Vuori, Suvi Kähkönen-Valtola,
Pirkko Valtola, Jenni Oksanen, Jaana Strandman,
Markku Kakriainen, Liisa Ahonen, Jussi Marttinen,
Juha Ropponen, Anna Reponen, Jukka Härkönen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.