Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloite: Laajan Mikkelin kaikki kehitystekijät ja vahvuudet esiin  (lisäpykälä)

MliDno-2023-643

Kuvaus

Valtuutettu Laura Hämäläinen esitti 23.1.2023 Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkeli on innostava maaseutukaupunki, jolla on vahva kaupunkikeskusta ja omaleimainen paikallinen kulttuuri. Paikallisuus on tärkeää elinvoimaa vahvistava tekijä niin yrittäjyyden, kulttuurin kuin palveluidenkin kautta. Mikkeli on kiinnostava sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 

Mielestämme Mikkelin maaseutupolitiikkaa on vahvistettava. Sujuva arki, yrittämisen ja elämisen mahdollisuudet ovat tärkeitä ympäri Mikkelin ja monet Mikkelin vahvuuksista nojautuvat paikalliseen luontoon, ruoantuotantoon, metsiin, maaseutu - ja matkailuyrittäjyyteen. Mikkelin maaseutu on yksi keskeisistä vahvuuksistamme ja se tukee kiinnostavan kaupunkikuvan luomista muun muassa tarjoamalla laadukkaita paikallisia raaka-aineita ja Mikkelille selkeää, tunnistettavaa brändiä luonnonläheisen arjen kotiseutuna tai matkailukohteena.

Tavoitteemme on oltava, että kaupungin maine on hyvä ja kuntalaiset voivat hyvin, sekä se, että Mikkeli houkuttaa uusiakin asukkaita. Panostamme Mikkelissä elinvoimaan tunnistamalla vahvuudet ja mahdollisuudet.   

Mikkelin on oltava yrittäjämyönteinen kaupunki, jossa on mahdollisuus menestyä. Keskeinen tavoitteemme on yrittäjämyönteisyyden edistäminen. Mikkelin palvelut ovat elinvoimatekijöitä. Mikkelissä on oltava laadukkaat, helposti käytettävät ja saavutettavat palvelut. 

Koulutus tukee elinvoimaisuutta. Yhdessä rakentamalla ja tekemällä Mikkelistä kehittyy oppimisen, tutkimuksen ja korkeakoulutuksen uusi menestystarina.  

Me allekirjoittaneet esitämme:  

  • Koko Mikkeliä on aktiivisesti markkinoitava hyvänä asuinpaikkana.
  • Ideoimme ja toteutamme "Tuottajalle kiitos"-tapahtuman paikallisille alkutuottajille, jossa kiitämme tuottajia tekemästään työstä, palkitsemme toimijoita sekä käymme tuottajien kanssa yhdessä vuoropuhelua ajankohtaisista asioista.
  • Vahvistamme matkailun kehittämisalustaa ja laadimme matkailun kasvuohjelman. Vahvistamme, hyödynnämme ja markkinoimme kehittämisalustojamme yrittäjyyden sijoittumisalustoina.
  • Otamme vapaa-ajan asukkaat vahvasti mukaan kaupungin kehitystyöhön. 
  • Kehitämme koko kaupunkia, siksi laadimme pitäjille sekä kantakaupunkiin omat kehittämisohjelmat elinvoimaisuuden lisäämiseksi yhdessä kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien kanssa. 
  • Vahvistamme työvoiman saatavuutta: osaajia on houkuteltava Mikkeliin ja maakuntaan sekä kotimaasta että ulkomailta, unohtamatta kausityövoimaa. Tämä tehdään yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton, kuntien, yritysten, koulutuksen ja Eloisan kanssa.
  • Laadukkaan perusopetuksen ohella kehitämme kunnianhimoisesti Mikkelin toisen asteen koulutusta sekä korkeakoulu- ja yliopistotoimintoja yhteistyössä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa.
  • Hallituksen tulee käsitellä toimenpide-ehdotukset kevään 2023 aikana.
     

Keskustan valtuustoryhmä 23.1.2023

Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry,
Laura Hämäläinen, Antti Pakarinen, Markku Kakriainen,
Jaana Strandman, Sami Nalli, Pertti Karhunen,
Jarmo Lautamäki, Jaakko Väänänen, Anu Kokkonen,
Marita Hokkanen, Jussi Marttinen, Juha Ropponen,
Anna Reponen, Satu Taavitsainen, Pirjo Siiskonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutetut Soile Kuitunen ja Paavo Barck poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.