Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 18.1.2023.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 18.1.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 18.1.2023 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 18.1.2023.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Jenni Tissari, Raine Lehkonen ja Katriina Noponen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Jaana Vartiainen, Enrique Tessieri ja Markku Kakriainen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.