Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitus Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän muutoksesta (lisäpykälä)

MliDno-2021-3076

Kuvaus

Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmä on 16.1.2023 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut seuraavaa:

Kaupunginvaltuuston on myöntänyt Olli Marjalaaksolle eron kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä. Samalla Olli Marjalaakso on eronnut Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmästä.
Juha Ropponen on ilmoittanut, että on eronnut Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmästä.

Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmä muodostuu valtuutetuista sekä viidestä ensimmäisestä varavaltuutetusta. Viides varavaltuutettu Juhani Oksman ilmoittaa, että on liittynyt valtuustoryhmän jäseneksi. Valtuustoryhmä ilmoittaa, että se on hyväksynyt liittymisen.

Valtuustoryhmän nimi on Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän jäsenet muutosten jälkeen
Valtuutetut
Aho Eero
Härkönen Jukka
Kervinen Jouko
Kähkönen-Valtola Suvi
Miettinen Olli
Oksanen Jenni
Salo-Oksa Armi
Valtola Oskari
Valtola Pirkko
Vuori Juha

Varavaltuutetut (ryhmän jäsenet)
Soininen Mali
Haavikko Harri
Tuunanen Jarmo
Puhakka Paavo
Oksman Juhani

Valtuustoryhmän puheenjohtajisto 2023
Valtuustoryhmä on valinnut seuraavat toimihenkilöt, jotka muodostavat valtuustoryhmän puheenjohtajiston:

Puheenjohtaja Armi Salo-Oksa
Varapuheenjohtaja Pirkko Valtola
Varapuheenjohtaja Jouko Kervinen
Varapuheenjohtaja Eero Aho
Sihteeri Oskari Valtola

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän ilmoituksen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.