Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Eroilmoitus Liike Nyt valtuustoryhmästä, Sipilä Arto

MliDno-2021-3076

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Arto Sipilä on lähettänyt seuraavan ilmoituksen:

"Eroan Liike Nyt valtuustoryhmästä ja jatkan  lupa- ja valvontajaoston sekä kaupungin kehityslautakunnan jäsenen luottamustoimia Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmässä tällä päivämäärällä.

Mikkelissä 9.1.2023
Arto Sipilä"

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Arto Sipilän ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Arto Sipilän ilmoituksen.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.