Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 18.8.2022
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 24.8.2022
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.8.2022
  • Vanhusneuvosto 30.8.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.