Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Kaupunginjohtajan virkavaali

MliDno-2022-2120

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtajan virka julistettiin haettavaksi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Hakuaika päättyi 10.6.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta.

Hakuilmoituksessa kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Lisäksi tehtävän menestyksellisen hoitamiseen edellytetään elinkeinoelämän tuntemusta, talousosaamista, ratkaisuhakuisuutta, kehittämisotetta, muutoksen johtamiskykyä ja vahvoja sosiaalisia taitoja.

Hakuilmoituksessa mainitun määräajan kuluessa virkaa hakivat Jorma Pietiläinen, Ville Markkanen, Vesa Ellonen, Markku Vehkaoja, Minna Ikäheimonen, Mikael Laakso, Vesa Sirkiä, Peter Marks, Otto Räsänen, Erkki Anttila, Ari Vihertuuli, Jaakko Vääräniemi ja Timo Nousiainen. Koska Mikael Laaksolta, Ville Markkaselta, Otto Räsäseltä, Vesa Sirkiältä ja Ari Vihertuulelta puuttuu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, he eivät täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Kaupunginhallitus on nimennyt kaupunginjohtajan viran täyttämiseksi valmisteluryhmän. Valmisteluryhmä on käsitellyt saapuneet hakemukset ja toimitetut selvitykset ja muodostanut näkemyksensä haastatteluun kutsuttavista henkilöistä. Haastatteluryhmän puheenjohtaja Pirjo Siiskonen esittelee haastatteluryhmän näkemyksen kokouksessa.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista henkilöistä, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen ja parhaiten viran hakuilmoituksessa mainitut muut edellytykset. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää jäsenet haastatteluryhmään.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti, että viran hakuaikaa jatketaan kuukaudella. Koska kukaan ei kannattanut Eero Ahon esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun FCG:n johtavan asiantuntijan Timo Nousiaisen sekä suostumuksen antaneet Lappajärven kunnanjohtajan Sami Alasaran, Etelä-Savon koulutus Oy:n toimitusjohtajan Arja Flinkmanin ja Hausjärven kunnanjohtajan Pekka Määttäsen. 

Haastatteluryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Pirkko Valtola, Nina Jussi-Pekka ja hallintojohtaja Ari Liikanen. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti haastatteluryhmän päättämään soveltuvuusarvioinneista.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtajan virkavaalin haastatteluryhmä on haastatellut 30.6.2022 kaupunginhallituksen haastatteluun kutsumat hakijat. Lisäksi haastatteluryhmä on haastatellut 11.8.2022 suostumuksen antaneen Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Hallintojohtaja Ari Liikanen on haastatteluryhmän linjauksen mukaisesti tehnyt viranhaltijapäätöksen (21.7.2022 § 8) suorahakupalvelun hankinnasta kaupunginjohtajan rekrytointiin liittyen.

Haastatteluryhmän puheenjohtaja Pirjo Siiskonen esittelee haastatteluryhmän näkemyksen kokouksessa.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhalliutksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Esitys annetaan kokouksessa. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa esitti,​ että viran hakuaikaa jatketaan. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen esitti, että kaupunginhallitus kutsuu vielä haastatteluun suostumuksen antaneen Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnusen, joka täyttää viran kelpoisuusvaatimuksen ja viran hakuilmoituksessa mainitut muut edellytykset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtajan virka on ollut haettavana ajalla 12.5. – 10.6.2022.

Hakuilmoitus on julkaistu Kuntalehden verkkojulkaisussa, Länsi-Savossa, Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomien ja Ilta-Lehden verkkojulkaisuissa, mol.fi-sivustolla, kuntarekry.fi-sivustolla, Oikotie-verkkojulkaisussa, kaupungin www-sivuilla sekä kaupungin some-kanavissa.

Hakuilmoituksessa kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Lisäksi tehtävän menestyksellisen hoitamiseen edellytetään elinkeinoelämän tuntemusta, talousosaamista, ratkaisuhakuisuutta, kehittämisotetta, muutoksen johtamiskykyä ja vahvoja sosiaalisia taitoja.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 2 luvun 5 §:ssä säädetään seuraavaa: Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Hakuilmoituksessa mainitun määräajan kuluessa virkaa hakivat Jorma Pietiläinen, Ville Markkanen, Vesa Ellonen, Markku Vehkaoja, Minna Ikäheimonen, Mikael Laakso, Vesa Sirkiä, Peter Marks, Otto Räsänen, Erkki Anttila, Ari Vihertuuli, Jaakko Vääräniemi ja Timo Nousiainen. Koska Mikael Laaksolta, Ville Markkaselta, Otto Räsäseltä, Vesa Sirkiältä ja Ari Vihertuulelta puuttuu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, he eivät täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Lisäksi suostumuksensa kaupunginjohtajan virkaan ovat antaneet Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, Etelä-Savon koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Flinkman, Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen, Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska ja Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Kaupunginhallitus on nimennyt kaupunginjohtajan viran täyttämiseksi valmisteluryhmän. Valmisteluryhmä on käsitellyt saapuneet hakemukset ja toimitetut selvitykset ja muodostanut näkemyksensä haastatteluun kutsuttavista henkilöistä.

Lisäksi kaupunginhallitus on nimennyt erillisen haastatteluryhmän, joka on haastatellut 30.6.2022, 11.8.2022 ja 18.8.2022 kaupunginhallituksen haastatteluun kutsumat hakijat.

Etelä-Savon koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Flinkman perui suostumuksen 16.8.2022.

Kaupunginjohtajan viran soveltuvuusarviointien yhteenvedot esitellään rekrytointikonsultin toimesta 14.9.2022 pidettävässä suljetussa seminaarissa kaupunginvaltuuston jäsenille. Samassa yhteydessä pidetään kaikille avoin valtuuston haastattelutilaisuus kaupunginhallituksen nimeämille henkilöille.

Kaupunginhallituksen kokouksessa on nähtävillä hakijoiden sekä suostumuksen antaneiden hakemusasiakirjat.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää,​ että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne,​ asia tulisi käsitellä kaupunginhalliutksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kaupunginhallitus päättää kutsua kaupunginvaltuuston keskiviikkona 14.9.2022 pidettävään haastatteluun FCG:n johtava asiantuntija Timo Nousiaisen, Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoskan ja Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnusen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.