Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Mikkelin nuorisovaltuuston 18.1. - 14.6.2022 pöytäkirjat (6) 
  • Itä-Suomen poliisi, neuvottelukunnan kokousmuistio 21.3.2022
  • Vaalijalan kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 17.8.2022
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, hallituksen pöytäkirja 18.8.2022
  • Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 22.8.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkitään tiedoksi, että vt. Vesiliikelaitoksen johtaja Jouni Riihelä selosti kaupunginhallitukselle Vesiliikelaitoksen talousseurantaa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.